• ملاحظه درختواره منابع دیجیتال (به زودی راه اندازی خواهد شد)

  منابع دیجیتال را به شکل طبقه بندی شده و به صورت درختواره ملاحظه کنید

  درختواره 

  جستجوی منابع دیجیتال (به زودی راه اندازی خواهد شد)

  منابع دیجیتال مورد نظر خود را در آرشیو منابع دیجیتال جستجو کنید.

  جستجو

  افقهای آینده

  دیجیتال سازی اسناد و مدارک

  با توجه به راه اندازی کتابخانه دیجیتال در مرکز، پروژه دیجیتال سازی کتابها، اسناد و مدارک با حداکثر توان، در حال انجام می باشد. انتظار می رود به زودی تمام اسناد قابل دیجیتال سازی، در معرض استفاده عموم قرار بگیرد.

  ایجاد شبکه یکپارچه سازی خدمات اطلاع رسانی

  معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با هدف تجمیع اطلاعات و نیز یکپارچه سازی خدمات اطلاع رسانی، تصمیم دارد کلیه خدمات خود را از طریق پورتال کتابخانه ارائه نماید. مقدمات اولیه این کار فراهم شده و به زودی منابع کتابخانه باتوجه به طرح فوق ادغام و قابل جستجو خواهد بود.

  پیوستن به شبکه ملی کتاب

  این کتابخانه با هدف تجمیع اطلاعات و نیز یکپارچه سازی خدمات اطلاع رسانی در کشور، تصمیم دارد به شبکه ملی کتاب کشور بپیوندد. مقدمات اولیه این کار فراهم شده و به زودی منابع کتابخانه در طرح ملی کتاب ادغام و قابل جستجو خواهد بود.

  نظر مخاطبان