X

فقط دانشجویان و طلاب می توانند با ارائه کارت دانشجویی و یا حوزوی خود به بخش امانات کتابخانه عمومی نسبت به عضویت در این کتابخانه اقدام نمایند.

مدراک لازم جهت عضویت  :

1_کپی کارت ملی 
2_کپی کارت دانشجویی و یا حوزوی 
3_یک قطعه عکس 4*3 
4_پر کردن فرم ارائه شده توسط بخش امانات کتابخانه
بعد از عضویت در کتابخانه عمومی ، هر عضو می تواند 3 جلد کتاب به مدت 8 روز امانت بگیرد و یک بار نیز می تواند این زمان را تمدید کند.

آدرس کتابخانه عمومی :

قم - چهار راه شهدا - ابتدای خیابان معلم - جنب سالن همایش های غدیر . ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - طبقه همکف - کتابخانه عمومی

کتابخانه دیجیتال

ملاحظه درختی منابع دیجیتال

منابع دیجیتال را به شکل طبقه بندی شده و به صورت درختواره ملاحظه کنید

جستجوی منابع دیجیتال

منابع دیجیتال مورد نظر خود را در آرشیو منابع دیجیتال جستجو کنید.

راهنما

فقط دانشجویان و طلاب می توانند با ارائه کارت دانشجویی و یا حوزوی خود به بخش امانات کتابخانه عمومی نسبت به عضویت در این کتابخانه اقدام نمایند.

مدراک لازم جهت عضویت  :

1_کپی کارت ملی 
2_کپی کارت دانشجویی و یا حوزوی 
3_یک قطعه عکس 4*3 
4_پر کردن فرم ارائه شده توسط بخش امانات کتابخانه
بعد از عضویت در کتابخانه عمومی ، هر عضو می تواند 3 جلد کتاب به مدت 8 روز امانت بگیرد و یک بار نیز می تواند این زمان را تمدید کند.

آدرس کتابخانه عمومی :

قم - چهار راه شهدا - ابتدای خیابان معلم - جنب سالن همایش های غدیر . ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - طبقه همکف - کتابخانه عمومی